Vulkollan

Produkter av Vulkollan® kan tillverkas i Sverige men kräver licens av BaySystems®. Vulkollan är en form av Polyuretan (PUR) med egenskaper som passar extra bra till produkter som stöt- och tyngdtåliga hjul, samt beläggningar. Truckhjul är exempel på en sådan produkt. I vissa fall sker beläggning med Vulkollan för att öka slittåligheten. Exempel på en sådan beläggning  på drivhjul till kvarn.

Tillverkning av Vulkollan

Tillverkning av Vulkollan görs genom kemiska reaktioner i flera steg. Materialet består av Ester och NDI (naftalendiisocyanat). Tillverkningsprocessen tar lång tid och kräver yttersta noggrannhet för ett bra resultat.

Användningsområden för Vulkollan

  • Slitstarka beläggningar av valsar och hjul
  • Truckhjul
  • Avskrapare
  • Hjul till berg- och dalbanor
  • Frifallsblandare mm

Egenskaper för Vulkollan: Klarar UV-ljus/strålning, fett och oljor. Vulkollan har högt slitagemotstånd och tål kraftig tyngd mm